Köszöntjük a Sárospataki Helyi Közösség oldalán!

Sárospatak dinamikusan fejlődő, családbarát, kulturális hagyományait, helyi értékeit tisztelő, hangulatos, közösségben gondolkodó és együttműködő befogadó, nyitott város. 2016. május 26-án konzorciumi formában a helyi közszféra, a civil és a vállalkozói szféra 14 képviselőjéből megalakult a Sárospataki Helyi Közösség (HACS).
A konzorcium átfogó célja a sárospataki életminőség infrastrukturális és közösségi feltételeinek javítása, az egyedi erőforrások és a helyi szereplők társadalmi szerep-  és felelősségvállalására építve.
Ennek érdekében elkészítettük a Sárospataki Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (HKFS). A „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” című TOP-7.1.1-16-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében feladatunk a HKFS cselekvési tervében foglalt fejlesztések megvalósítását szolgáló helyi pályázati rendszer kidolgozása és működtetése.
Figyelje és kövesse folyamatosan honlapunkat és fejlesszük együtt Sárospatak város kulturális és közösségi életét!
Aros János
a Sárospataki Helyi Közösség vezetője