GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Megvalósíthatók-e a HACS területén (Sárospatak közigazgatási területe) kívüli fejlesztések, programok?

Az infrastrukturális jellegű, ERFA finanszírozású projektek (P4, P6, P8) esetében kizárólag Sárospatak közigazgatási területén megvalósuló fejlesztésekhez vehető igénybe támogatás. Az ESZA finanszírozásában (P5, P7, P9, P10) megvalósuló közösségi programok szervezése esetében egyes projektelemek megvalósulhatnak Sárospatak közigazgatási területén kívül (pl. Bodrog folyó vagy Zempléni hegység más részei), azonban ezeknek a közösségi programoknak a résztvevőit a Sárospatakon élőknek kell alkotniuk.

Lehet csökkentett összeggel pályázatot nyerni?

A beérkezett támogatási kérelmek értékelésénél támogatásról vagy elutasításról áll módunkban dönteni, feltételes támogatásra vagy csökkentett összeggel való támogatásra nincs lehetőség!

A köztartozásmentességet milyen formában a legegyszerűbb igazolni?

Legegyszerűbb a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétellel igazolni, ami az alábbi linken található: https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes.
Javasoljuk ezt a módszert minden pályázónk számára.

A P8 pályázatban (Sárospataki termékek bemutatásának támogatása) mi számít „mezőgazdasági terméknek”?

„Mezőgazdasági termékek” a termőföld, az állattenyésztés és a halászat közvetlen termékei (pl. búza, kukorica, tej, tőkehús, nyers méz, friss hal, tojás, friss gomba stb.). Ezeknek a termékeknek a bemutatása a pályázat keretében nem támogatható. A pályázat keretében a mezőgazdasági termékekből készült, bármely feldolgozási szintű termékek bemutatása, népszerűsítése támogatható (pl. bor, szeszes italok, lekvár, növényi alapanyagokból készült édesség, sajt stb.).

A P8 pályázatban (Sárospataki termékek bemutatásának támogatása) amennyiben a helyi termék saját tulajdonban van, akkor is kell nyilatkozatot tenni?

Külön formanyomtatványon nem szükséges nyilatkozni, a Szakmai Megalapozó Dokumentumban viszont érdemben ki kell fejteni, hogy a pályázó saját előállítású termék bemutatására kíván pályázni.

Hogyan kell kinéznie a költségvetésben megjelenített, piaci árat alátámasztó indikatív árajánlatnak? Mit jelent az, hogy “indikatív”?

A költségvetésben szereplő egyes tételek alátámasztására, reális piaci értékének igazolására be kell nyújtani az árajánlat kérő dokumentumot és az árajánlatot is. Mindkét dokumentum esetében javasoljuk a következő sablonok használatát, amelyek letölthetők a dokumentumtárból: http://www.clldsarospatak.hu/dokumentumtar/
A sablonok használata nem kötelező! Felhívjuk a figyelmet, hogy az árajánlatnak minden esetben kellő részletezettségűnek, kellően specifikáltnak kell lennie.
Az alábbi információkat szükséges szerepeltetni:
– az ajánlatkérő neve, címe
– ajánlattevő neve, címe és adószáma, cégjegyzékszám
– az ajánlat tárgyának pontos megnevezése, típusa, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői
– tartozék beszerzése esetén annak jelölése, hogy mely eszközhöz tartozik
– az ajánlat tárgyának mennyisége és mértékegysége,
– az ajánlat tárgyának nettó egységára, nettó összege, a felszámított áfa és a bruttó összeg,
– az árajánlat pénzneme, amennyiben forinttól eltérő, akkor a megadott feltételek alapján forintban is fel kell tüntetni.
– az ajánlattevő cégszerű aláírása,
– az árajánlat kiállításának dátuma,
– az árajánlat érvényességi ideje.

A pályázat benyújtásakor egy árajánlat benyújtása szükséges, amelyet “indikatív” árajánlatnak is nevezhetünk, mert ez az előzetes, a benyújtáskor érvényes piaci ár igazolását szolgálja, kötelezettséget nem keletkeztet. A nyertes pályázó a projekt megvalósítása során azonban már három árajánlatot köteles bekérni, ami a projekt ellenőrzése során számon kérhető, benyújtandó a Közreműködő Szervezet felé.

A „P8. Sárospataki termékek bemutatásának támogatása” című projekt esetében a „bemutató tér” fogalma online is értelmezhető?

Igen, a „bemutató tér” lehet fizikai bemutató tér (pl. épületrész, vitrin stb.), vagy online felület (pl. honlap, aplikáció) is.

A „P8. Sárospataki termékek bemutatásának támogatása” című projekt esetében egy helyi termelő több pályázatban is megjelenhet a „bemutatásra kerülő helyi termékek” között?

Igen, egy helyi termelő több projektben is szerepelhet.

Amennyiben a mellékletek között „helyszínrajz” benyújtása szükséges, elfogadható a saját kezűleg rajzolt helyszínrajz?

Igen.

Amennyiben a mellékletek között a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának csatolása szükséges, megfelelő a nem hiteles másolat is?

Igen.

A benyújtandó mellékletek között csatolni szükséges „A támogatást igénylő szervezet hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája”. Megfelel az aláírási címpéldány szervezet képviselője által hitelesített másolata?

Igen.

Hogyan lehet alátámasztani a személyi költségeket (munkabéreket), amennyiben a pályázónak korábban nem volt saját alkalmazottja?

A bruttó munkabér alátámasztása a KSH hivatalos adataival is lehetséges. Hivatkozni lehet például a bruttó átlagkereset legfrissebb adataira:http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/ker1901
Amennyiben olyan ágazatban akar foglalkoztatni, amelyben az átlagkereset erősen eltér az összesített átlagkeresettől, úgy használja a KSH ágazatok szerint megjelenített bruttó átlagkereset adatokat:http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli007b.html?back=/stadat_ker Célszerű a legfrissebb (2019. januári) adatokat használni a kalkulációnál. A munkabér kalkulásánál vegye figyelembe, hogy a KSH adatai teljes munkaidős (heti 40 óra) foglalkoztatásra vonatkoznak! Amennyiben ettől alacsonyabb óraszámban tervezi a foglalkoztatást, arányosítsa a munkabért.A költségvetés alátámasztása ebben az esetben egy nyilatkozat elkészítésével történik, amelyben bemutatja a hivatkozási alapul szolgáló adatot, illetve a kapcsolódó kalkulációt a konkrét foglalkoztatás időtartamára vonatkozóan.